Poradenství

Velmi často se naše traumata z minulosti, negativní vzorce chování, nevyřešené vztahy a stres obecně promítají do stavu fyzického zdraví.

Je proto velmi účinné tyto příčiny odhalit, aby potom samotná práce s tělem přinesla opravdu dlouhodobé změny a mohla směřovat k uzdravení se.

Při individuálních sezeních kombinuji své nabyté poznatky z různých oblastí a propojuji metody tak, aby byly danému člověku v jeho životní situaci co nejvíce k užitku.

Mezi tyto metody patří: NLP, rodinné konstelace, OneBrain, práce s životosprávou (stravování, detoxikace organismu, byliny - Diochi, Duhové elixíry) a další.

 

Samotná Kraniosakrální terapie lze velmi dobře kromě nastartování samoléčebnho procesu v těle pro nemocné, vyčerpané lidi a lidi s poúrazovými/pooperačními stavy, využít také pro těhotné (optimalizace těla a příprava na porod), pro novorozence (ošetření hlavičky po porodu) a při vyprovázení umírajících (může usnadnit tuto dobu, protože kraniosakrální rytmus je ten, který z našeho těla v okamžiku smrti odchází jako úplně poslední).

 

NLP je pro mne kakofonie zvuků a tónů, barev a jejich odstínů, pocitů, propojování vědomé a nevědomé mysli, cesta, která mne naplňuje, životní styl. Tak, jako se lidé dívají z lodi na hladinu, zajímá mne, co je tam dole v hloubce? Součástí mého pohledu na věci, události, život, se stalo objevování neprobádaných, opomíjených či tajemných hlubin. Co je za tím? Jaké jsou to pohnutky, které si neuvědomujeme? Kdo jsem vlastně já a kdo je ten druhý? Proč to dělám právě tak a ne jinak? S NLP můžeme objevovat možnosti, které nám zůstávají skryté, překonávat omezení a hledat řešení.

Jednou z hlavních myšlenek je, že každý máme potenciál, abychom zvládli svoje problémy, překonali překážky na cestě k cíli. S NLP se učíme, jak převzít odpovědnost za svůj život. Jen na nás záleží, kam dojdeme.

NLP ukazuje na základě systemických, lingvistických, neurofyziologických a psychologických objevů hlavní procesy, pomocí kterých si lidé vytvářejí svoji vlastní subjektivní realitu.

NLP ukazuje, jak vnímáme sami sebe a své prostředí, jak zpracováváme vnější i vnitřní informace, jak jednáme na základě zpracovávání těchto informací. Tyto procesy se s NLP učíme chápat a proměňovat, abychom mohli komunikovat odpovídajícím způsobem.

 

Kontakt

Mgr. Ludmila Freiwaldová

tel.: +420 737 279 741
email: lidafr@seznam.cz

IČO: 46475141
Živnostenský list vydal Městský úřad Jičín

Pracovní doba: dle objednávek

Pracoviště:

Vlastní poradna

Saratovská 37, PRAHA 10